زندگینامه بتهوون

این، نخستین و مشهورترین اثر از سه زندگی­نامه­ای است که رومن رولان(1)(1866-1944)، نویسنده­ی فرانسوی، نوشته است تا «انسان­ها بتوانند نفحه­ ی قهرمانان را تنفس کنند».
زندگی بتهوون، که در 1903 منتشر شد،به درستی مهیج­ترین اثر رولان تلقی می­شود و شامل داستان زندگی بتهوون و گزیده­ای از نوشته­ ها و نامه­ ها و اندیشه­ های اوست.
در این اثر، زندگی مردی بیان شده که همواره رنج برده است:
از کودکی غم­ انگیز فقیرانه­ اش تا بیماری درازی که او را به پای مرگ کشاند.
این زندگی گویی داستانی از آرزوی شادمانی است که سرنوشتی متناقض، سرسختانه بدان خیانت ورزیده است؛سرنوشتی که با بیمارهای مداوم و بی رحمانه، با آن ناشنوایی که در بیست و پنج سالگی او را مبتلا ساخت و تا پایان عمر شکنجه­اش داد، روی نمایاند.
و «آن هنگام که بتهوون زیباترین آثار خود را می ساخت به منتها درجه رسید و او را «محبوس در چهاردیوار درون خود» و تنها،آن گونه که به ندرت برای کسی پیش می­آید،بی هیچ عشقی،و تا آخرین لحظه غوطه­ ور در فقری شدید، بر جای گذارد.
رومن رولان عاشقانه به بیان مصیبت چنین زندگی ای پرداخته و تمکین بتهوون را در پذیرفتن سرنوشت خود،حال آنکه در عمق وجودش و در تمامی آثارش توفندگی عصیان احساس می­شود.

رومن رولان، در این کتاب، تعریفی تازه از قهرمانی به دست می دهد«تنها کسانی را قهرمان می­نامم که گشاده دل­اند»؛   کتاب 4 جلدی زندگینامه بتهون اثر رومن رولان را میتوانید از لینک های زیر دریافت کنید.

زندگینامه بتهوون قسمت اول

زندگینامه بتهوون قسمت دوم

زندگینامه بتهوون قسمت سوم

زندگینامه بتهوون قسمت چهارم

Persian