پيانو ديجيتال ياماها YAMAHA مدل P-45

اگر به دنبال در اختیار داشتن صدا و تاچ یک گرند پیانو با بودجه‌ای محدود هستید، در مقابل پیانوی دیجیتال یاماها مدل P-45 جای هیچ بحثی نخواهید داشت.

Persian

Detail