پیانو آرتسیا Artesia

کمپانی virgin musical instrument تولیدکننده و توزیع کننده آلات موسیقی در شهر Lamesa  کالیفرنیا، ایالت متحده ارائه دهنده برند حرفه ای Artesia (پیانوهای دیجیتال) وHitman (کیتهای درام الکترونیک)و سازهای آموزشی FUN-1  می باشد.
سازهای عرضه شده توسط کمپانی Virgin musical instrument در کشور آمریکا طراحی وتوسعه یافته ودر سراسر جهان توزیع می شوند.
برای مشاهده محصولات دیگراین کمپانی میتوانید به آدرس : virginmusicalinstrumentcompany
Persian