پیانو آکوستیک دیواری سی بکشتاین آلمان C.Bechstein مدل Concert 8

پیانو کنسرتی مرغوب، Bechstein برای 150 سال بخاطر صدا، touch و دوامش شایسته بوده است.

این پیانو بالاترین درجه است، بهترین پیانوی دیواری دنیا. برای چندین دهه پیانوC.Bechstein مدل Consert 8 مدلی دست نیافتنی بود. سیستم صدایش، میزان آن، رنگ، touch و همه چیز آن سخت گیر ترین نوازندگانی که عادت به بهترین ها دارند را متقاعد و غافلگیر می کند. همچنین: C.Bechstein سیستم acoustic جدیدی دارد که با دیگر شاهکار های C.bechstein همخوانی دارد. این پیانو یه عنوان پیانویی مناسب برای کنسرت ها شامل اصول مهندسی C.bechstein برای تولید می باشد. اینها عبارتند از:dynamic یا پویایی دقیق و ظریف، طبقه بندی و درجه بندی بیشتر tone colour development، نکات دقیق و جزئی بیشتر،touchهای بهینه سازی شده.

Sound profile این پیانو صدای عالی دارد که بیشتر صوتی و با دوام هستند. همچنین این پیانو وسیله کار ایده آل بسیاری از افراد حرفه ای، موسیقی دانان از Simon Rattle و the Beatles تا Simon و  Garfunkel است.

درباره جزئیات بیشتر این پیانو ها بیشتر بدانید: بهترین اجزا و ترکیب، چوب و دیگر اجزا تولیدات پیاپی در آلمان و چندین test victory در یک بخش. اگر هم اتاقی یا همسایگان شما با لذت بردن شما از نواختن این پیانو مخالف نیستند، این پیانو میتواند با سیستم vario طوری مجهز شود که شما بتوانید روز و شب بنوازید بدون آنکه آرامش خانواده یا همسایه خود را بر هم بزنید.

The C. Bechstein Concert 8 concert upright piano is the non plus ultra - the best concert upright in the world. For many decades, the C. Bechstein Concert 8 concert upright piano has been regarded as an unattainable model. It far exceeds a normal grand piano of a middle category. Its sound system, sound volume, color, touch, everything surprises and convinces even the most demanding players who are used to the precise response and the volume of a grand piano. In addition: The C. Bechstein Piano Concert 8 upright concert piano has received a fundamentally new acoustic system, which corresponds to the findings of the C. Bechstein grand piano masterspiece series. The C. Bechstein Piano Concert 8 as a concert upright piano does in fact contain the main engineering principles of the C. Bechstein current grand piano production. These include refined dynamics, more gradations of tone colour development, a more nuanced, optimized unfolding of tone. The soundprofile of the C.Bechstein piano Concert 8 has excellent fundamental tones that are more vocal and enduring. This concert piano is the ideal working tool of many professionals, musicians mention it by name - from Simon Rattle and the Beatles to Simon and Garfunkel. Find out about the details of these world-class pianos: the finest components, woods and other components, the months of continuous manufacturing production in Germany, the many test victories in the same sector. C. Bechstein Piano Concert 8 is the piano of pianos. In case your roommates and neighbours do not indulge your enjoying the C. Bechstein Piano Concert 8's great variety of dynamic sound day and night, we are also able to install the Vario System in the C. Bechstein. Bechstein Concert 8 upright piano has a complex colorful sound spectrum and even more lyrical and enduring tones.

 

Size/Weight

Width: 154 cm / 60.5"
Height: 131 cm / 51.5"
Depth: 66 cm / 25,9"
Weight: 258 kg / 569 lbs
 
Color/finishes
Black polished, white polished: walnut, walnut, mahagony, cherry, vavona, burl walnut each satined and polished; special woods and intarsia possible

 

 

Persian

Detail