پیانو آکوستیک دیواری پرزینا مدل GP112BM

 

آماده باشید تا غافلگیر شوید، یک غافلگیری خیلی بزرگ! زیرا به محض اینکه شما GP112BM  را نواختید، متعجب میشوید و بدنبال متر اندازه گیری می روید. پیش از این هیچ پیانویی با 114 سانتیمتر/ 45 اینچ ارتفاع دارای چنین صدای بم عمیقی و آوایی با گستره ی بالا مانند  GP112BM وجود نداشته است. برای خریداری که نیاز به یک وسیله باابعاد  کوچک دارد اما درعین حال خواهان صدایی با کیفیت است ، جست و جو همینجا به پایان میرسد.

 

Persian

Detail

Video