پیانو دیجیتال یاماها YAMAHA مدل CVP-601

 پیانوی دیجیتال یاماها مدل P-45 دارای صدا وتاچ یک پیانو گرند .

Persian

Detail