پیانو دیجیتال یاماها YAMAHA مدل P-115

پیانو دیجیتال یاماها YAMAHA مدل P-115 دارای صدا و تاچ یک گرند پیانو با بودجه‌ای محدود است.

Persian

Detail