پیانو دیجیتال یاماها YAMAHA مدل P-95B

پیانو دیجیتال یاماها  YAMAHA مدل P-95B صدا و تاچ یک پیانو گرند را برای شما فراهم میکند.

Persian

Detail