پیانو آکوستیک دیواری جی اشتنبرگ

برای یک پیانیست با تجربه، یک پیانوی دیواری خوش ساخت با اندازه ی کامل میتواند دقیقا به اندازه یک پیانوی گرند کوچک برای نواختن قانع کننده باشد.

 یک استودیو تمرین بزرگ، یک ساز اجرای شخصی، یک فضای تمرین و وسیله ای در مرکز خانه ها

این پیانو با وسواس و توجه زیاد برای بهترین جزییات ساخته شده است.پیانوی باشکوهی است که به یک مجموعه عالی و فاخر اضافه شده است.

این پیانوی 115cm / 45″ ظرافت و پیچیدگی فوق العاده ای را نسبت به اندازه اش در خود جمع کرده است.

 

کوچک ولی مناسب؛ همان طور که به آلمانی میگوییم “klein, aber fein”!