پیانو آکوستیک گرند (رویال) هافمن

صدای لطیف و تاچ عالی. شریک شما در اتاق موسیقی.
تاچ حرفه ای برای پیانیست هایی که به آن نیاز دارند، صدایی با کیفیت بالا، مونتاژ شده با قلاب Q

 

Voluminous sound, subtle nuance ability. Quality construction with agraffes.

Mature design. Brilliant sound, comfortable touch.

Reasonable, small and fine: pleasant touch, rich in overtones. Sensational price-performance relationship.

Powerful, romantic sound. Sensitive touch. For quality-conscious customers.

 

Full sound, balanced, very pleasant to play. Careful workmanship. Long-term investment.

 

In the tradition of German concert pianos, voluminous sound, very good playability.