پیانو آکوستیک گرند (رویال) هافمن

صدای لطیف و تاچ عالی. شریک شما در اتاق موسیقی.
تاچ حرفه ای برای پیانیست هایی که به آن نیاز دارند، صدایی با کیفیت بالا، مونتاژ شده با قلاب Q

 

Full sound, balanced, very pleasant to play. Careful workmanship. Long-term investment.

 

In the tradition of German concert pianos, voluminous sound, very good playability.

Voluminous sound, subtle nuance ability. Quality construction with agraffes.

Mature design. Brilliant sound, comfortable touch.

Reasonable, small and fine: pleasant touch, rich in overtones. Sensational price-performance relationship.

Powerful, romantic sound. Sensitive touch. For quality-conscious customers.