گیتار ریموندو مدل Bossa nova 2 گیتاری کلاسیک محصول اسپانیا با اکشن کوتاه تر و استاندارد یک گیتار کلاسک با طول 640 میلی متر است.