پیانو آکوستیک سی بکشتاین آلمان C.Bechstein مدل B212

پیانو آکوستیک سی بکشتاین آلمان C.Bechstein مدل B212

شرح
جدول مشخصات
سازنده: 
پیانو آکوستیک سی بکشتاین Cbechtein
دسته: 
پیانو - پیانو آکوستیک - پیانو گرند (رویال)
ابعاد: ۰ cm × 0 cm × 212 cm
ارسال رایگان