پیانو آکوستیک رویال سی بکشتاین مدل D 282  آلمان

پیانوآکوستیک رویال سی بکشتاین آلمان مدل D 282

شرح
جدول مشخصات
سازنده: 
پیانو آکوستیک سی بکشتاین Cbechtein
دسته: 
پیانو - پیانو آکوستیک - پیانو گرند (رویال)
ابعاد: ۰ cm × 0 cm × 282 cm