روزانه چقدر و در چه زمانی به تمرین بپردازیم؟

روزانه چقدر و در چه زمانی به تمرین بپردازیم؟

زمان مناسب و میزان تمرین روزانه موسیقی

اصول و روش تمرین با دکتر مارتا بت :

چه هنگام و چه قدر تمرین کنیم؟ 
گاهی از خود میپرسیم صبح ها برای تمرین مناسب تر است یا شبها. چه قدر در شبانه روز تمرین کنیم؟ این سوالات ممکن است ذهن شما را نیز درگیر کرده باشد. واقعیت این است که هیچ فرمول مشخص و معین برای این مسئله وجود ندارد. زیرا افراد از نظر روحی و توان جسمی کاملا با هم متفاوتند. تحقیقاتی انجام شده تا پزشکان بفهمند راندمان و بازدهی بدن در چه ساعتهایی از شبانه روز بالاتر است. مثلا گفته میشود دخترها به هنگام صبح و پسرها بعد از ظهرها انرژی بیشتری دارند. اما هیچکدام از این تحقیقات به اثبات نرسیده اند. مقدار تمرین روزانه از یک ساعت تا هشت ساعت متغیر است. یک نوازنده حرفه ای در برخی موارد تا هشت ساعت در شبانه روز تمرین میکند. "کیسین" اسطوره پیانو روزی هشت ساعت تمرین میکند. در برنامه تلویزیونی مجری برنامه از او پرسید: "آیا تصور نمیکنید با هشت ساعت تمرین در روز دیگر وقتی برای زندگی ندارید؟" کیسین با لبخندی پاسخ داد:" زندگی من در این هشت ساعت خلاصه میشود!" 
آرتور روبینشتاین روزانه هفت ساعت تمرین میکرد و فقط دو ساعت درس میداد. (مقایسه کنید با کشور خودمان که مربیان برای تمرین های روزمره خود اصلا وقتی باقی نمیگذارند.) 
اما یک نوازنده آماتور نباید زمانی کمتر از دو ساعت را برای تمرین در نظر بگیرد. این دو ساعت میتواند به دو تا یکساعت با تنفسی ده دقیقه ای تقسیم شود اما مطلقا نباید به طور پیوسته کمتر از یک ساعت تمرین کرد. زیرا عضلات و مفاصل انگشتان چیزی در حدود چهل دقیقه زمان نیاز دارد تا گرم شوند و به حداکثر بازدهی برسند. به همین منظور کتابهایی تحت عنوان تمرین های روزمره پیانو یا daily exercises طراحی شده اند که میتوانند بسیار سودمند باشند. (بعدا یکی از این کتابها را برای دانلود خواهم گذاشت. م.) کتاب هانن نیز یکی از این کتابهای تمرین روزمره است که صرفا برای وارم آپ و افزایش توان تکنیکی نوازنده طراحی شده است. به طور کلی هر نوازنده ، چه آماتور چه حرفه ای، باید چیزی در حدود چهل دقیقه در شبانه روز به تمرین های روزانه بپردازد. و سپس به دنبال اجرای قطعات باشد. 
زمان تمرین، دقیقا موقعی است که بدن شما بیشترین انرژی را دارد. پس از صرف غذا، پس از تمرین بدنی سخت، پس از یک روز کاری مشکل، پس از دیدن یک فیلم یا سریال یا برنامه تلویزیونی بدترین زمان ممکن برای تمرین هستند. اگر بدن شما در بالاترین سطح انرژی باشد، آن وقت است که تمرین اثرات مثبت خود را نشان خواهد داد. پس از یک مشاجره با یک همکلاسی،  یا یک بگو و مگوی کاری ، ذهن شما به شدت فعال است تا اتفاقات پیش آمده را حلاجی کند و برای آن راه حل مناسب پیدا کند. در این شرایط تمرین نه تنها به شما آرامش نمیدهد، بلکه بیشتر شما را عصبی خواهد کرد. بنابراین بهتر است در چنین شرایطی، خیلی راحت به استراحت بپردازید و اجازه بدهید ذهن شما اتفاقات ناگوار را طبقه بندی کند. 
به بدن خود اعتماد کنید. بدن شما به شما میگوید چه هنگام بهترین زمان ممکن برای تمرین کردن است. 

خانواده ها باید به کودک خود اجازه دهند بهترین زمان ممکن را خود او انتخاب کند اما سپس،  باید برای ادامه تمرین او در آن ساعت انتخابی پافشاری کنند تا کودک انضباط تمرین را از همان کودکی بیاموزد.