سالن های دارای پیانو های فول کنسرت بکشتاین

لیست برخی ازسالن های کنسرتی که از پیانو فول کنسرت سی بکشتاین بهره می برند

لیست سالن هایی که از پیانو فول کنسرت سی بکشتاین آلمان بهره می برند

 

برای مشاهده لیست سالن های کنسرتی که در سرتاسر دنیا از پیانو های سی بکشتاین فول کنسرت استفاده میکنند فایل زیر را دانلود بفرمایید.

این سالن ها در کشورهایی از قبیل :آمریکا، کانادا،اسپانیا،هلند،فرانسه،انگلیس،آلمان،نروژ،ایتالیا ،لهستان ،روسیه و .... می باشد.

برای مشاهده لیست کامل فایل را دانلود بفرمایید.

دانلود  :  لیست سالن های کنسرتی که از پیانو فول کنسرت سی بکشتاین بهره می برند