بهرام دهقانيار

دوره هاي آموزش رديف نوازي موسيقي كلاسيك ايراني توسط آقاي بهرام دهقانيار

دوره هاي آموزش رديف نوازي موسيقي كلاسيك ايراني توسط آقاي "بهرام دهقانيار" به صورت كارگاهي در ١٣ دوره در آموزشگاه هترا و با حمايت "گالري پيانو طنين" برگزار ميشود.
 
هر ماه به يك دستگاه موسيقي ايراني اختصاص دارد
در ٣ روز پي در پي در هر ماه(چهارشنبه،پنجشنبه و جمعه) كارگاه برگزار ميشود
هر روز از كارگاه ٣ ساعت است(١٧:٠٠ تا ٢٠:٠٠)
در هر دوره در اين كارگاه ها مطالب زير را مي آموزيم و اجرا ميكنيم:
 
١-توضيح اصطلاحات كليدي در موسيقي ايراني
٢-آشنايي با مهمترين گوشه ها در هر دستگاه و نحوه اجرا با پيانو
٣-آموزش تكنيك هاي پيانو ايراني،تدريس اتود ها وتمرين هايي براي ارتقاي مهارت هاي نوازندگي پيانو ايراني
٤-اجراي رديف به صورت تك نوازي/دونوازي(پيانو با ساز و يا آواز)
٥-توضيحاتي براي آماده سازي هنرجو جهت بداهه نوازي بر اساس رديف
٦-آشنايي با روش هايي جهت تنظيم و چندصدايي يا هارمونيزه كردن جمله ها در رديف
 
در پايان هر دوره مطالبي به صورت جزوه همراه با سي دي به شركت كنندگان ارائه ميشود
 
پيش نياز شركت كنندگان:
١-آشنايي با مباني و تئوري موسيقي و مهارت نت خواني و درك ريتم
٢-سطح نوازدگي پيانو در سطح سال دوم به بالا
 
◾شهريه هر دوره(كه شامل سه جلسه است و مختص يك دستگاه است) ٥٠٠/٠٠٠ تومان است
▪اولويت حضور در دوره هاي بعدي با هنرجويانيست كه از قبل ثبت نام و يا رزرو كرده اند
 
براي اطلاعات بيشتر و ثبت نام با شماره هاي "هترا" در ساعات كاري تماس بگيريد
شنبه تا چهارشنبه ١١:٠٠ الي ٢٠:٠٠|
پنجشنبه ١١:٠٠ الي ١٨:٠٠|
|٠٢١٨٨٠٢٣٧٢٠|٠٢١٨٨٠٢٣٧٣٣|٠٢١٨٨٠٢٣٧٣٥|