پیانو دیجیتال یاماها NP-12

پیانو دیجیتال یاماها NP-12

شرح
جدول مشخصات
سازنده: 
پیانو یاماها Yamaha
دسته: 
پیانو - پیانو دیجیتال
قیمت: ۰تومان