پیانو دیجیتال یاماها P-125

پیانو دیجیتال یاماها P-125

شرح
جدول مشخصات
سازنده: 
پیانو یاماها Yamaha
دسته: 
پیانو - پیانو دیجیتال
قیمت: ۰تومان