پیانو دیجیتال یاماها YDP-144

پیانو دیجیتال یاماها YDP-144

شرح
جدول مشخصات
سازنده: 
پیانو یاماها Yamaha
دسته: 
پیانو - پیانو دیجیتال
قیمت: ۰تومان