پیانو دیجیتال یاماها CLP-635

پیانو دیجیتال یاماها CLP-635

شرح
جدول مشخصات
سازنده: 
پیانو یاماها Yamaha
دسته: 
پیانو - پیانو دیجیتال
قیمت: ۰تومان