پیانو دیجیتال یاماها CSP-170

پیانو دیجیتال یاماها CSP-170

جدول مشخصات
سازنده: 
پیانو یاماها Yamaha
دسته: 
پیانو - پیانو دیجیتال
قیمت: ۰تومان