پیانو دیجیتال یاماها CVP-705

پیانو دیجیتال یاماها CVP-705

شرح
جدول مشخصات
سازنده: 
پیانو یاماها Yamaha
دسته: 
پیانو - پیانو دیجیتال
قیمت: ۰تومان