ترومپت آنتیگوا (Antigua) مدل TR3581

ترومپت آنتیگوا (Antigua) مدل TR3581

شرح
جدول مشخصات
سازنده: 
سازهای بادی آنتیگوا Antigua
دسته: 
سازهای بادی - Brass Instruments - ترومپت