ترومپت آنتیگوا (Antigua) مدل TR3582

ترومپت آنتیگوا (Antigua) مدل TR3582

شرح
جدول مشخصات
سازنده: 
سازهای بادی آنتیگوا Antigua
دسته: 
سازهای بادی - Brass Instruments - ترومپت