ساکسیفون آنتیگوا (Antigua) سری Alto مدل AS6200

ساکسیفون آنتیگوا (Antigua) سری Alto مدل AS6200

شرح
جدول مشخصات
سازنده: 
سازهای بادی آنتیگوا Antigua
دسته: 
سازهای بادی - ساکسیفون - Alto