ساکسیفون آنتیگوا (Antigua) سری Soprano مدل SS6200

ساکسیفون آنتیگوا (Antigua) سری Soprano مدل SS6200

شرح
جدول مشخصات
سازنده: 
سازهای بادی آنتیگوا Antigua
دسته: 
سازهای بادی - ساکسیفون - Soprano
قیمت: ۰تومان