ساکسیفون آنتیگوا (Antigua) سری Tenor مدل TS3220

ساکسیفون آنتیگوا (Antigua) سری Tenor مدل TS3230

شرح
جدول مشخصات
سازنده: 
سازهای بادی آنتیگوا Antigua
دسته: 
سازهای بادی - ساکسیفون - Tenor
قیمت: ۰تومان