شیپور فرانسوی آنتیگوا (Antigua) مدل TR3581

شیپور فرانسوی آنتیگوا (Antigua) مدل FH3310

شرح
جدول مشخصات
سازنده: 
سازهای بادی آنتیگوا Antigua
دسته: 
سازهای بادی - Brass Instruments - شیپور فرانسوی