پیانو بکشتاین سری B 124 Imposant

پیانو آکوستیک بکشتاین Bechstein مدل B124 Imposant

شرح
جدول مشخصات
سازنده: 
پیانو آکوستیک بکشتاین آلمان Bechstein
دسته: 
پیانو - پیانو آکوستیک - پیانو دیواری