گیتار فلامنکو اسپانیایی ریموندو(ریماندو) Raimundo  مدل 125

گیتار فلامنکو اسپانیایی ریموندو(ریماندو) Raimundo مدل ۱۲۵

شرح
جدول مشخصات
سازنده: 
گیتار ریموندو  اسپانیا Raimundo
دسته: 
گیتار - FLAMENCO