پیانو دیجیتال Artesia AP-5

پیانو دیجیتال آرتسیا مدل Artesia AP-5

شرح
جدول مشخصات
سازنده: 
پیانو دیجیتال آرتسیا
دسته: 
پیانو - پیانو دیجیتال
قیمت: ۰تومان