پیانو دیجیتال آرتسیا مدل DP-150E

پیانو دیجیتال آرتسیا Artesia مدل DP-150E

شرح
جدول مشخصات
سازنده: 
پیانو دیجیتال آرتسیا
دسته: 
پیانو - پیانو دیجیتال
قیمت: ۱۲,۶۰۰,۰۰۰تومان