پیانو دیجیتال Artesia  DP-7

پیانو دیجیتال آرتسیا مدل Artesia DP-7

شرح
جدول مشخصات
سازنده: 
پیانو دیجیتال آرتسیا
دسته: 
پیانو - پیانو دیجیتال
قیمت: ۱۱,۵۵۰,۰۰۰تومان