پیانو آکوستیک بکشتاین Bechstein مدل B 160

پیانو آکوستیک بکشتاین Bechstein آلمان مدل B 160

شرح
جدول مشخصات
سازنده: 
پیانو آکوستیک بکشتاین آلمان Bechstein
دسته: 
پیانو - پیانو آکوستیک - پیانو دیواری