پیانو آکوستیک بکشتاین Bechstein مدل B 228

پیانو آکوستیک بکشتاین Bechstein مدل B 228

شرح
جدول مشخصات
سازنده: 
پیانو آکوستیک بکشتاین آلمان Bechstein
دسته: 
پیانو
قیمت: ۰تومان