پیانو آکوستیک دیواری سی بکشتاین آلمان C.Bechstein مدل Classic 118

پیانو آکوستیک دیواری سی بکشتاین آلمان C.Bechstein مدل Classic 118

شرح
جدول مشخصات
سازنده: 
پیانو آکوستیک سی بکشتاین Cbechtein
دسته: 
پیانو - پیانو آکوستیک - پیانو دیواری
ارسال رایگان