پیانو دیجیتال رویال آرتسیا AG-28

پیانو دیجیتال رویال آرتسیا AG-28F

شرح
جدول مشخصات
سازنده: 
پیانو دیجیتال آرتسیا
دسته: 
پیانو - پیانو دیجیتال
قیمت: ۲۲,۴۰۰,۰۰۰تومان