پیانو دیجیتال یاماها YAMAHA مدل CVP -705

پیانو دیجیتال یاماها YAMAHA مدل CVP -705

شرح
جدول مشخصات
سازنده: 
پیانو یاماها Yamaha
دسته: 
پیانو - پیانو دیجیتال
ارسال رایگان