پیانو پرزینا سری GP126EB

GP126EB

شرح
جدول مشخصات
سازنده: 
پیانو آکوستیک پرزینا
دسته: 
پیانو - پیانو آکوستیک - پیانو دیواری