پیانو آکوستیک آلمانی سی بکشتاین آلمان

پیانو آکوستیک سی بکشتاین آلمان C.Bechstein مدل C234

شرح
جدول مشخصات
سازنده: 
پیانو آکوستیک سی بکشتاین Cbechtein
دسته: 
پیانو - پیانو آکوستیک - پیانو گرند (رویال)
ابعاد: ۰ cm × 0 cm × 234 cm