ویولا استنتور سری Arcadia مدل 16.5in RRP 600-900 1877QE

ویولا استنتور سری Arcadia مدل ۱۶.۵in RRP 600-900 1877QE

شرح
جدول مشخصات
سازنده: 
ویولن استنتور
دسته: 
سازهای زهی - Viola
قیمت: ۰تومان