ویولن سل استنتور مدل Arcadia High Figured RRP 1575-2400 1596A

ویولن سل استنتور مدل Arcadia High Figured RRP 1575-2400 1596A

شرح
جدول مشخصات
سازنده: 
ویولن استنتور
دسته: 
سازهای زهی - ویولنسل
قیمت: ۰تومان