ویولن استنتور (Stentor) مدل Arcadia distressed RRP 535-1100 1884A

ویولن استنتور (Stentor) مدل Arcadia distressed RRP 535-1100 1884A

شرح
جدول مشخصات
سازنده: 
ویولن استنتور
دسته: 
سازهای زهی - ویولن
قیمت: ۰تومان