پیانو اروپایی زیمرمن Zimmermann Z 175

پیانو آکوستیک گرند زیمرمن مدل Zimmermann Z 175 Standard

شرح
جدول مشخصات
سازنده: 
پیانو آکوستیک اروپایی زیمرمن Zimmermann
دسته: 
پیانو - پیانو آکوستیک - پیانو گرند (رویال)
ابعاد: ۰ cm × 0 cm × 175 cm